Eisenpakket Belgian Pride

Intersectionaliteit

Het thema van de Belgian Pride is dit jaar intersectionaliteit. We willen immers dat de (wettelijke en maatschappelijke) vooruitgang die de voorbije decennia is geboekt, ten goede komt aan ALLE leden van onze superdiverse LGBTI+-community

Elk jaar zijn de rankings van ILGA-Europe en Transgender Europe redenen om de goede scores van ons land te vieren. De 3 Belgische LGBTI+-koepels (çavaria, Arc-en-ciel Wallonie en RainbowHouse Brussels) wijzen er tegelijk op dat de dagdagelijkse realiteit voor heel wat leden van onze community helaas niet zo rooskleurig is. Het is onmogelijk om te ijveren voor LGBTI+-gelijkheid zonder tegelijk krachtig in te gaan tegen mechanismen van discriminatie en stigmatisering die leven in onze samenleving..

Een gemeenschappelijk front

We benadrukken dat elke LGBTI+-persoon verschillende en intersectionele identiteiten heeft: seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken, maar ook bijvoorbeeld etnische, nationale of sociale herkomst, taal, gezondheidstoestand, leeftijd, religie, of filosofische overtuigingen. Deze lijst is trouwens verre van volledig. De LGBTI+-gemeenschap is daardoor superdivers. Het is niet moeilijk in te beelden dat een LGBTI+-persoon met migratieroots en een handicap, in een ‘andere wereld’ leeft dan een witte LGBTI+’er zonder handicap. Zo zal ook een cisgender man die aan sekswerk doet, niet diezelfde realiteit kennen als een transgender vrouw met migratieroots. We willen geen hiërarchie instellen en de LGBTI+-community verdelen, maar integendeel de strijd bundelen, een gemeenschappelijk front vormen en tegelijk rekening houden met ieders verschillen.  Strijden voor respect voor elke seksuele oriëntatie, voor verschillende vormen van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken kan alleen binnen een globale context.

Daarom willen onze drie organisaties zich inzetten om naar aanleiding van de Pride 2019, eerst en vooral het woord te geven aan diegenen uit onze LGBTI+-gemeenschappen, die het slachtoffer zijn van meervoudige uitsluiting,. Hier moeten we trouwens ook de hand in eigen boezem durven steken .

 

We doen samen een dwingende oproep aan alle  politieke verantwoordelijken die zichzelf verbonden voelen met de LGBTI+-community om te werken aan volgende zaken: :

 

1. Een intersectioneel LGBTI+-actieplan 2020-2024:

Een echt actieplan tegen discriminatie, stigmatisering van en geweld tegen alle  LGBTI+-personen, met een intersectioneel perspectief doorheen het hele plan. Dit moet gebaseerd zijn op een evaluatie van de vorige plannen, op wetenschappelijk onderzoek, en onderbouwd zijn met de nodige middelen en strakke timing. Hiervoor wordt  nauw samengewerkt met de drie Belgische LGBTI+-koepels.

 

2. Met focus op extra kwetsbare LGBTI+-personen:

Binnen dit actieplan wordt een sterke focus gelegd op extra kwetsbare personen, en dit altijd vanuit een intersectioneel perspectief. De strijd tegen LGBTI+-fobie kan daarom nooit los gezien worden van de strijd tegen (o.a.) seksisme, racisme, uitsluiting op basis van leeftijd, van vermogen, van gezinssamenstelling, van gezondheidstoestand, enz.


Daarom dienen we bijvoorbeeld :

  • Een eind te maken aan de gedwongen behandeling van minderjarige intersekse personen en te zorgen voor een verbod van elke verandering van hun geslachtskenmerken zonder hun geïnformeerde instemming, tenzij ernstige medische noodzaak;
  • Betaalbare, toegankelijke en LGBTI+-inclusieve (mentale en fysieke) gezondheidszorg te garanderen voor seropositieve personen, voor transgender personen, voor LGBTI+-asielzoekers, …

 

3. Met respect voor eerdere beloften:

We verwachten een  ernstige opvolging van de eisen van de vorige Belgian Prides, die door zo goed als alle politieke partijen werden ondertekend. In het bijzonder wijzen we op de eisen van de  Belgian Pride 2016 (i.v.m. de volledige erkenning van de mensenrechten van trans* personen en niet-binaire personen), en de eisen  van de Pride 2017 (i.v.m.  de rechten van LGBTI+-personen die asiel aanvragen) (link inlassen naar die eisen).

 

4. En met een internationale blik:

We roepen dringend op om de internationale rol van België bij het ondersteunen van de LGBTI+-beweging wereldwijd te intensifiëren. Hiervoor dienen ook de noodzakelijke financiële middelen te worden voorzien, zodat het Belgisch beleid niet enkel via de diplomatie opkomt voor LGBTI+-rechten, maar ook versterkend kan werken bij en met lokale LGBT-activisten. 

 

Deze eisen worden mee onderschreven door: De VrouwenraadMinderhedenforumNetwerk Tegen ArmoedeGRIPFuriaRoSa vzw & ella vzw.