Huwen met een buitenlandse partner

Close-up van zwarte man

© iStockphoto.com

De juiste informatie

Çavaria heeft weliswaar informatie voor holebi's, maar beschikt niet over een eigen juridische dienst. Çavaria kan geen persoonlijk advies verstrekken. Je kan bij Lumi terecht als je op zoek bent naar een holebivriendelijke advocaat.

Je dient je dus goed te informeren bij de juiste overheidsinstanties voor je stappen onderneemt. De informatie op deze pagina is een kort overzicht om je op weg te helpen, maar niet volledig of gegarandeerd foutloos.

Op de site van dienst vreemdelingenzaken vind je een brochure over het aanvragen van een visum voor een huwelijk, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vind je eveneens informatie daarover.

Wat uitgebreider informatie en tips vind je bij het Kruispunt Migratie-Integratie. Zij hebben ook een juridische helpdesk die je gratis kan contacteren.

Een andere optie is ervaringen van anderen gebruiken, maar daarvan kan de bruikbaarheid en de juistheid uiteraard niet gegarandeerd worden.

Huwen in België

Je kan in België huwen met iemand van hetzelfde geslacht op voorwaarde dat één van de toekomstige echtgenoten de nationaliteit heeft van een land dat een dergelijk huwelijk toestaat, of zijn gewone verblijfplaats heeft op het grondgebied van een dergelijk land.  Elke toekomstige echtgenoot moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de wetgeving van het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Indien die wetgeving het huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht verbiedt, dan wordt met die voorwaarde geen rekening gehouden. Met andere voorwaarden, bijvoorbeeld inzake leeftijd, wordt wel rekening gehouden. Je moet nog wel letten op de Belgische openbare orde. Dat betekent dat huwelijken met minderjarigen of met meerdere partners niet mogelijk zullen zijn in België, ook al laat de nationale wet van één van de toekomstige echtgenoten dat toe. Ook met een verbod om bijvoorbeeld te huwen met een niet-moslim, zal in België geen rekening worden gehouden.

In plaats van te huwen, kan je ook overwegen om wettelijk te gaan samenwonen. Je moet dan aantonen dat je één jaar onafgebroken samenwoonde (in België of daarbuiten) of dat je elkaar al twee jaar kent, regelmatig (via telefoon, brieven of e-mail) contact onderhield en elkaar drie maal hebt ontmoet voor in totaal 45 of meer dagen.

Stap 1: een visum aanvragen

De documenten die nodig zijn om naar België te komen om te trouwen, verzamel je best op voorhand. Alle documenten moeten gelegaliseerd en vertaald worden.

Partners uit een niet-visumplichtig land kunnen legaal naar België reizen met een geldig nationaal paspoort. Een partner die wel visumplichtig is, heeft een visum nodig.

Bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het herkomstland vraag je een visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België" aan. Dat blijft 90 dagen geldig. In die tijd dient de partner naar België te komen en moet het huwelijk voltrokken worden.

Het visum is pas verkrijgbaar nadat je een huwelijksaangifte in België hebt gedaan. Als Belgische partner kan je die aangifte alleen doen. De vreemde partner moet schriftelijk verklaren dat hij of zij toestaat dat de Belgische partner de aangifte doet bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij of zij woont. Je stuurt nadien het bewijs van de huwelijksaangifte op naar de vreemde partner. De documenten die de vreemde partner moet voorleggen om een visum te kunnen krijgen, vind je terug op diplomatie.belgium.be/nl.

Stap 2: de aankomst in België

Binnen de drie dagen na aankomst in België, moet de vreemde partner een aankomstverklaring afleggen op het gemeentehuis van zijn verblijfplaats. Hij ontvangt "Bijlage 3" en kan daarmee 90 dagen wettig in het land verblijven.

Stap 3: het huwelijk

Het burgerlijk huwelijk moet voltrokken worden tijdens het verblijf van 90 dagen. Als dat niet gebeurt, kan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om het verblijfsdocument te verlengen, maar meestal doet de administratie dit niet. Het huwelijk mag ten vroegste voltrokken worden op de 14de dag na de datum van de opmaak van de huwelijksaangifte en ten laatste zes maanden na de veertiende dag na de aangifte. Er zijn een aantal documenten nodig om te kunnen trouwen. Die vind je op diplomatie.belgium.be/nl.

Samenwonen in België

Je kan als buitenlander ook een 'machtiging tot voorlopig verblijf' krijgen, als je een duurzame relatie kan bewijzen. Met die regeling hoef je niet te trouwen, maar is de bewijslast wel hoog.

Belg in het buitenland

Holebi's kunnen niet op ambassades in het buitenland huwen, omdat veel landen het holebihuwelijk niet erkennen. Heeft het land van herkomst van de buitenlandse partner zelf een homohuwelijk, dan kan je ter plaatse huwen.

Nationaliteit

Wie gehuwd is met een Belg, wordt niet automatisch Belg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.