Gezocht: interviewers / enquêteurs

Enquête

Samen met Sensoa en de Vrouwenraad werkt çavaria aan een politieke Stemwijzer met stellingen over seksuele gezondheid, LGBT thema’s en gendergelijkheid. Ben je bereid om politieke stellingen over seksuele gezondheid, gendergelijkheid en LGBT-thema’s te pre-testen op duidelijkheid?

We zoeken een aantal vrijwilligers voor pre-testing van de stellingen in Antwerpen of Gent. We vragen geen specifieke skills, sociaal zijn (mensen durven aanspreken) is ruim voldoende. De bevraging duurt max. een 4-tal uur. Jullie krijgen een korte briefing, interviewfiches en eeuwige dankbaarheid.

Data + locaties
Afhankelijk van je beschikbaarheid gaat de pre-testing door op de volgende data en locaties:
•    Dinsdag 3 oktober namiddag, Antwerpen
•    Dinsdag 9 oktober, Antwerpen
•    Donderdag 11 oktober namiddag, Antwerpen
•    Woensdag 17 oktober namiddag, Gent 
•    Vrijdag 19 oktober: voormiddag, Gent

Je kan je aanmelden voor de bovenstaande data maar ook andere data en een derde locatie (Diestsestraat in Leuven) zijn mogelijk. 

Interesse?
Alvast bedankt om te mailen naar Eva aan te geven op welke dag en locatie je kunt.
De bevraging gebeurt in duo’s dus je mag je gerust met 2 personen samen opgeven. Anders zoeken wij een partner. 

Achtergrond van de pre-testing
Naar aanleiding van de federale verkiezingen van 2019 ontwikkelen Sensoa, Çavaria en de Nederlandstalige Vrouwenraad een publieke stemwijzer. Die stemwijzer bevat stellingen of uitspraken over vrouwenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, seksuele gezondheid en holebi- en transgenderthema’s. De kiezer bekijkt welke Vlaamse politieke partij het best past bij zijn mening over die thema’s.

Doelstelling van de pre-testing
We testen de duidelijkheid van de stellingen.  De duidelijkheid gaat over de verstaanbaarheid. We willen weten of de stelling juist begrepen wordt. We willen niet weten wat de respondent van de inhoud vindt. Er wordt evenmin gepeild naar het belang van de stelling. (dus niet: vindt hij/ zij deze stelling belangrijk, is hij / zij met de stelling eens of oneens).

Plan van aanpak
We streven er naar om in totaal 300 respondenten te rekruteren verspreid over drie locaties (vb. Veldstraat of Lange Munt in Gent; Astridplein en Groenplaats in Antwerpen).  We werken met duo’s van interviewers waarbij één iemand de vragen stelt en de andere noteert aan de hand van fiches en gestandaardiseerde antwoorden.