Gezocht: Bestuurders çavaria vzw

Groep lachende mensen in kleurrijke t-shirts

De Raad van Bestuur (RvB) van çavaria vzw staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging. De RvB beslist dus over de strategie van de vereniging binnen het kader van het beleidsplan 2021-2025 uitgezet door de Algemene Vergadering. We zijn op zoek naar nieuwe gemotiveerde bestuurders voor een mandaat van 2 jaar.

Rol Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur (RvB) van çavaria vzw staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging. De RvB beslist dus over de strategie van de vereniging binnen het kader van het beleidsplan 2021-2025 uitgezet door de Algemene Vergadering.

De RvB overziet de goede implementatie van het beleidsplan door het management en evalueert en stuurt bij waar nodig. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor een goed beheer van de organisatie.

Deze inhoudelijke en strategische beslissingen worden genomen op basis van input van het personeelsteam, expertise van derden en eigen kennis en inzicht. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering gebeuren door het personeelsteam van çavaria en de vrijwilligerswerkgroepen.

Binnen de Raad van Bestuur worden verschillende functies aangesteld:

 • Twee covoorzitters van de RvB met verschillende genderidentiteit (werking RvB, agenda en voorzitten vergadering)
 • Financieel verantwoordelijke (RvB informeren, coördinator ondersteuenen)
 • Personeelsverantwoordelijke (RvB informeren, coördinator ondersteunen, functionering coördinator en ‘hoger beroep’ in geval van conflicten met coördinator)
 • Secretaris/verslagnemer

Thema's die besproken worden: traject beleidsplan en zakelijk plan, missie en visie van çavaria, bekijken jaarplan, jaarverslag, begroting en afrekening, afvaardiging in andere vzw’s (Belgian Pride vzw, …), programma Algemene Vergadering, ...

Profiel Raad van Bestuur

We streven naar een Raad van Bestuur met de volgende kenmerken:

 • een evenwicht in termen van genderidenteit (maximum 6 experts met dezelfde genderidentiteit)
 • een divers samengestelde Raad van Bestuur in termen van leeftijd, etniciteit, socio-economische status, religie en levensbeschouwing ...
 • aanwezigheid van expertise op het vlak van bestuur en organisatiemanagement, inhoudelijke expertise en ervaringsgerichte expertise op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Deze oproep is bedoeld om bovenstaande kenmerken zo goed mogelijk in de RvB in te bouwen, en vormt de basis om een gemotiveerd advies te geven aan de Algemene Vergadering van 21 maart in Brussel.

Jouw profiel
 • Onderschrijven fundamentele waarden en doelstellingen van de organisatie
 • Interesse in inhoudelijk aansturen beleid çavaria
 • Interesse in bestuurszaken
 • Kunnen vergaderen
 • Respect opbrengen voor diversiteit en (andere) meningen
 • Loyaal zijn t.a.v. genomen beslissingen
Wij verwachten
 • Een engagement om 8 keer per jaar te vergaderen, meestal in Brussel, af en toe in Antwerpen, Gent of Leuven (afwisselend op zaterdag en weekavonden; dit wordt gezamenlijk beslist door de bestuurders)
 • Een engagement gedurende 2 jaar (april 2020 tot maart 2022)
WIJ BIEDEN
 • Kans om mee het beleid aan te sturen en een spilfunctie te vervullen
 • Kennismaking met andere geëngageerde LGBTI-personen en experts ter zake
 • Uitnodiging op çavaria-events (bvb Sparkle)
 • Kennismakingsmomenten (etentje, …)
 • Een aangepaste verzekering en onkostenvergoeding (verplaatsingskosten en werkelijke onkosten)
 • Aandacht voor eventuele drempels en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Procedure

Ben je kandidaat voor je regenbooghuis of regionale afdeling (Brussel)?
 1. Laat dan weten aan het huis in kwestie dat je graag kandidaat bent. Elk huis selecteert kandidaten volgens eigen interne afspraken (adressen op https://cavaria.be/verenigingen).
 2. De kandidaturen worden gestemd op een vergadering waar alle aangesloten verenigingen voor uitgenodigd zijn. Er worden 2 kandidaten per huis gekozen, met een verschillende genderidentiteit.
 3. De namen van de twee kandidaten worden ten laatste 28 februari 2020 doorgegeven aan de Raad van Bestuur.
 4. Op de AV van 21 maart 2020 worden 2 kandidaten per huis of regionale afdeling gestemd (maximum 12 personen in totaal).
Ben je kandidaat bestuurder met thematische expertise?
 1. Vul dan het formulier in om je kandidaat te stellen, eventueel begeleid door je CV, en bezorg dit ten laatste op 7 februari 2020 aan [email protected]
 2. Het is mogelijk dat je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek met een adviserende commissie (met minstens een bestuurder en iemand die niet betrokken is bij bestuur of personeelsteam). Deze commissie bezorgt hun advies aan de Raad van Bestuur tegen 29 februari 2020.
 3. Op de Raad van Bestuur van 29 februari 2020 wordt een gemotiveerd advies geformuleerd aan de Algemene Vergadering. Als kandidaat bestuurder met thematische expertise wordt je op de hoogte gesteld van dit advies, en kan je beslissen of je kandidatuur naar de AV gaat of niet.
 4. Op de AV van 21 maart 2020 worden maximaal 12 bestuurders gekozen met thematische expertise, waarvan maximum 6 met dezelfde genderidentiteit.
Formulier Kandidatuur RvB

Graag ontvangen we je kandidatuur zo snel mogelijk, en liefst vóór 7 februari 2020.
Vragen bij je kandidatuur of bij dit formulier? Neem dan contact op met [email protected]

Functieprofiel Raad van Bestuur