Belgian Pride voor iedereen

Grote regenboogvlag op Belgian Pride

Çavaria vormt samen met Arc-en-Ciel Wallonie en RainbowHouse Brussels The Belgian Pride vzw. Ons doel is een Pride Parade waarin iedereen haar/zijn/hun boodschap en eisen kan brengen. De Belgian Pride is in de eerste plaats een platform en een megafoon voor holebi’s, transgender en intersekse personen. Diversiteit in opinies is een rijkdom. Er is voor ons echter één begrenzing: we gaan nooit akkoord met geweld, intimidatie en vandalisme geïnitieerd door wie dan ook (politie, overheidsinstanties, deelnemende groepen of individuele personen).

Wat is er gebeurd?

Tijdens de laatste editie van The Belgian Pride waren er een aantal aanvaringen tussen de politie en mensen van de groep Reclaim The Pride. Voor zover we weten werden een aantal deelnemende groepen gehinderd in hun deelname aan de parade. De weg werd versperd door actievoerders van Reclaim The Pride. De politie heeft hen gevraagd om plaats te geven aan de officieel toegelaten parade-deelnemers. Toen dat niet gebeurde, heeft de politie de actievoerders van de weg verwijderd zodat alle ingeschreven delegaties alsnog konden deelnemen. Enkel actievoerders die anderen beletten deel te nemen werden tijdelijk van de weg verwijderd. Op geen enkel moment werd Reclaim The Pride als groep verhinderd hun boodschap te delen.

Wat we alvast kunnen zeggen is dat de politie geen instructies heeft gekregen van The Belgian Pride om bepaalde groepen uit de parade te weren. Wel heeft de politie naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorig jaar aangegeven sneller te zullen optreden wanneer er zich geweld, intimidatie of obstructie van deelname aan de parade voordoet.

We verwelkomen alle meningen die binnen het charter van The Belgian Pride passen, ook diegene die kritisch zijn ten aanzien van onze eigen werking. We hechten veel belang aan diversiteit en dialoog en staan open voor kritiek. Als organisaties leren we daar veel uit. Kritische deelnemers worden dan ook expliciet als deel van de parade gezien en dus op dezelfde manier behandeld als alle andere deelnemers. In geval van geweld, intimidatie of vandalisme treedt de politie uiteraard wel op.

We gaan nooit akkoord met geweld, intimidatie en vandalisme geïnitieerd door wie dan ook.

Waarom nemen er politieke partijen deel aan The Belgian Pride?

The Belgian Pride vzw en çavaria zien politieke partijen als partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+-gemeenschap te verbeteren. Het zijn immers politici die op beleids- en wetgevend niveau verandering kunnen brengen. We vinden het dan ook belangrijk dat eenieder die zich mee inzet voor een inclusieve maatschappij, zichtbaarheid voor de eigen boodschap krijgt.

Deelnemen aan de parade van The Belgian Pride kan niet zomaar. Een politieke partij moet bewijzen in het verleden bondgenoot te zijn geweest en zich ertoe te engageren dat in de toekomst ook te zullen doen.

Om als politieke partij deel te nemen aan The Belgian Pride, moet die partij dezelfde procedure doorlopen als andere deelnemers (onder andere het respecteren en ondertekenen van het jaarlijkse charter) en deze 3 vragen beantwoorden.

  • Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?
  • Wat zal uw partij doen in 2019 voor de LGBTI+ gemeenschap, meer specifiek m.b.t het jaarthema van de Pride (intersectionaliteit)?
  • Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema’s binnen uw partij, aan wie geïnteresseerden bijkomende vragen kunnen stellen?

De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op de website van The Belgian Pride, waardoor iedereen kan lezen wat de politieke partij verwezenlijkt heeft en wat haar toekomstplannen zijn. Daarnaast wordt ook om een contactpersoon gevraagd. Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met die persoon.

Ons doel blijft om van The Belgian Pride een event te maken waar een veelheid aan meningen een platform krijgt.

Waarom nemen er bedrijven deel aan The Belgian Pride?

Ook in het bedrijfsleven en op de werkvloer vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en vooral kan zijn. Bedrijven moeten volgens ons een weerspiegeling zijn van de maatschappij: divers en inclusief. Tal van kleine en grote bedrijven zijn vandaag al bezig met diversiteit en inclusie, ook op LGBTI+-vlak. Bedrijven die een inhoudelijke inclusieve werking hebben en inzetten op LGBTI+-thema’s kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Belgian Pride. Hun deelname aan de Pride Parade mag niet louter met een commercieel oogpunt zijn. Hun inclusie- en diversiteitswerking moet de boodschap vormen.

Daarnaast vragen we deze bedrijven om de Pride ook financieel en logistiek te ondersteunen. Hiermee vergroten we onze eigen inkomsten, die we gebruiken om LGBTI+-verenigingen (en de Pride in het algemeen) de nodige zichtbaarheid te geven.

In de Pride Village laten we enkele bedrijven toe om hun producten te ‘sampelen’. Enerzijds zorgt dit ervoor dat er animatie aanwezig is voor de bezoekers, anderzijds gebruiken we de opbrengsten van deze partnerships om de Pride Village gratis toegankelijk te houden.

We controleren deelnemende bedrijven op hun LGBTI+-werking binnen hun bedrijf en blijven waakzaam voor eventuele pinkwashing.

Wat nu?

We beseffen dat sommigen een snelle(re) reactie van ons verwacht(t)en. Daarvoor hebben we echter alle informatie nodig en willen we eerst overleggen met de (Waalse en Brusselse) medeorganisatoren. Bovendien is çavaria geen monoliet. Ook intern is er een veelheid aan opinies, zowel bij personeel, leden van de raad van bestuur en andere vrijwilligers, als bij aangesloten verenigingen…

Ons doel blijft om van The Belgian Pride een event te maken waar een veelheid aan meningen een platform krijgt. De Pride is een feest maar zeker ook een manifestatie. Groepen die binnen de grenzen van ons charter kritische stemmen willen laten horen over de Pride zelf zijn dan ook welkom. We bekijken hoe we in de toekomst dit soort deelnames beter kunnen faciliteren zodat iedereen op een veilige manier kan deelnemen.