ZiZo Online - Laatste nieuws

Limburgse transgendervereniging Anders Gewoon stopt

Anders Gewoon is tien jaar actief in Limburg. Vijf vrijwilligers organiseren maandelijkse bijeenkomsten die in een geborgen sfeer en met een persoonlijk contact plaatsvinden. De vereniging organiseert ook workshops, lezingen en tentoonstellingen in heel Vlaanderen. 
 
Petra, Helena, Anja, Axl en Arend voelen zich echter niet gewaardeerd. "Na tien jaar lijkt er weinig verandering te zijn. (…) De maatschappij denkt nog steeds in 'man' en 'vrouw' en dit hokjesdenken maakt het voor velen onmogelijk te functioneren."
 
Anders Gewoon vindt ook dat het beleid en onderwijs te weinig aandacht hebben voor transgenderisme. De vereniging stopt dan ook in mei 2018. 

Groot verlies

"Als voorzitter van Regenbooghuis Limburg betreur ik ten zeerste dat een actieve vereniging zoals Anders Gewoon stopt", reageert Davide Secci. "Niet enkel wij als huis verliezen een sterke vereniging, maar we verliezen ook sterke vrijwilligers die aan de basis stonden van de opbouw van ons huis in 2012 en de heropbouw na de brand in 2013."
 
"Ik bedank Anders Gewoon om mee te hebben gedraaid in het Regenbooghuis, en daarnaast ook alle personen in Limburg en omstreken op te vangen die vragen hadden rond het genderthema. Alsook voor hun scholenwerking waar ze duizenden leerlingen informeerden over de thematiek en dat op een interactieve, leuke manier."
 
"Ik ken de vrijwilligers als een toffe groep personen die steeds bereid waren om mee het activistisch karakter uit te stralen én dat steeds deden met een lach en veel motivatie. Ik wens iedere vrijwilliger veel succes met de nieuwe uitdagingen die op hun pad komen", besluit Secci. 

Jeffrey Tambor verlaat 'Transparent'

Acteur Jeffrey Tambor verlaat de serie 'Transparent' nadat twee actrices hem beschuldigden van seksuele intimidatie op de opnameset. ​'Ik heb mijn spijt al duidelijk gemaakt als een actie van mij ooit door iemand verkeerd werd geïnterpreteerd als agressief, maar het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastigvallen, is volkomen onwaar', zei hij. 
 
De acteur gaf ook toe dat hij soms niet de gemakkelijkste mens is om mee samen te werken: "Ik weet dat ik niet altijd de gemakkelijkste persoon ben geweest om mee te werken. Ik kan slecht gehumeurd zijn en te vaak spreek ik mijn meningen hard en tactloos uit."
 
De serie 'Transparant' gaat over een familie in Los Angeles waarvan de vader transgender is. Tambor liet weten trots te zijn op zijn rol van transpersoon Maura Pfefferman.

260 deelnemers voelen zich thuis op T-Day 2017

De dag ging van start met een vurig pleidooi van Ines Rombouts van Het Roze Huis Antwerpen tegen het binaire hokjesdenken. "Het is zwart. Of het is wit. Maar vaker dan dat is het grijs. Soms gestreept. Of soms net een regenboog", vertelde Rombouts. "Al die hokjes brengen heel vaak ongemakken met zich mee. Van vragenlijsten tot toiletbezoeken. Van daten tot cafégesprekken." Afsluitend nodigde die alle aanwezigen uit om op de T-Day vooral zichzelf te zijn. Lekker buiten de lijntjes, juist erbinnen of helemaal geen lijnen. Iedereen kon het voor zichzelf uitmaken.    Meer dan 15 workshops Via de verschillende workshops over onder andere weerbaarheid en veerkracht, het kruispunt tussen trans* en autisme, de connectie tussen lichaam en geest, werd er aandacht gegeven aan het thema mentaal welbevinden. Daarnaast waren er ook praktischere workshops over het stemgebruik en  verzekeringen/terugbetalingen bij transgenderzorg.     "Iedereen heeft hun uniek stemgeluid laten horen. Op het einde zag elke deelnemer in dat ze met hun stem meer mogelijk is dan ze aanvankelijk gedacht hadden", zei stemcoach Katrien Eerdekens na afloop van haar workshop 'Aan de slag met je stem'. Julie Helsen, die de workshops 'Non binairy' en 'Weerbaarheidstraining' gaf merkte op dat er veel interactie met het publiek was tijdens de sessies. "Dat vond ik zeer boeiend. Het zorgde ervoor dat ik zelf met nieuwe inzichten naar huis ga."   Er was een stille ruimte voorzien waar mensen zich even kunnen terugtrekken uit de massa, een buddysysteem zorgde ervoor dat niemand alleen hoefde te komen naar T-Day.   Genderbende De documentaire van Sophie Dros vertelde het verhaal van vijf jonge mensen die zich geen man en geen vrouw voelen, maar iets daarnaast, daartussenin, of weer helemaal iets anders. Deze film vierde het individu. Selm Wenselaers figureerde als één van deze individuen in de documentaire en stond achteraf klaar om vragen uit het publiek te beantwoorden.   All Bodies Welcome De dag werd afgesloten met een 'All Bodies Welcome'-modeshow waarin een tiental mensen straalde op de catwalk in een outfit die ze uit gedoneerde kledij hadden gekozen. "Ik vond het heel spannend en had best wel wat zenuwen maar eens op het podium voelde ik een heel positieve vibe in mijn lichaam en in de zaal", getuigde een deelnemer die anoniem wenst te blijven.   "Vandaag zag ik verschillende mensen openbloeien. In het dagelijkse leven voelen deze mensen zich vaak nergens thuis. Vandaag maakten deel uit van een community. Vandaag voelden ze zich ergens thuis, sommigen zelfs voor de eerste keer. De T-Day is dus zeker nodig en had nooit tot stand kunnen komen zonder het harde werk van de werkgroep en alle vrijwilligers", aldus een tevreden Yves Aerts van çavaria.

Transgender Day of Remembrance: Hoe word je een trans*bondgenoot?

Tussen januari 1993 tot en 30 juni 2017 hebben er in België 992 personen hun officiële geslachtsvermelding laten aanpassen. Hoewel trans*personen een kleiner aandeel van de bevolking uitmaken, worden ze vaak geconfronteerd met discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Bijna 1 op de 7 meldingen die het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in 2016 ontving, ging over transgenderdiscriminatie. De meeste meldingen gingen over discriminatie op de werkvloer en discriminatie door verzekeringsmaatschappijen of in de gezondheidszorg.   Meer dan koude cijfers Uit onderzoek blijkt dat veel trans*personen te maken krijgen met geweld, gaande van microaggressies (transfobe commentaren), tot seksuele intimidatie en regelrecht fysiek geweld. Het Steunpunt voor Gelijke Kansen publiceerde in 2015 een onderzoek naar de “geweldervaring van [Belgische] transgender personen” waaruit bleek dat bijna 80% van de ondervraagden te maken kregen met psychisch en/of verbaal geweld. Jammer genoeg blijft het vaak niet bij één aanvaring of bij één soort geweld. Het aantal incidenten van seksueel en fysiek geweld ligt dan ook hoog: respectievelijk 1 op 3 en 1 op 4 trans* personen maakt dit mee.    In onze maatschappij is het belangrijk om te bewijzen juist hoeveel geweld een bepaalde groep moet slikken voordat maatregelen getroffen worden. Dit soort onderzoeken is erg waardevol en meer dan nodig, dat staat buiten kijf. Hoewel deze verontrustende cijfers onontbeerlijk zijn om te staven dat maatregelen noodzakelijk zijn om minderheidsgroepen enige bescherming te bieden, zijn trans*personen meer dan koude cijfers.   Bondgenoten Dat is de boodschap die de Internationale Transgendergedenkdag brengt: trans*personen zijn niet enkel cijfers, we hebben namen en gezichten en lichamen. Ze belichten het belang om trans* personen correct te beschrijven in persberichten, zodat hun genderidentiteit wordt gerespecteerd en zodat transfoob geweld niet onder de mat geveegd wordt. Ook roepen ze iedereen – trans* en niet-trans* - om bijvoorbeeld mee te lopen met een mars, door zelf een evenement te organiseren, gaande van panels tot tentoonstellingen, filmvoorstellingen, poëzielezingen, enzovoort. En natuurlijk het eren van de trans*personen die dit jaar hun leven verloren. Het kan zo simpel zijn als een kaarsje branden.   Jammer genoeg denken veel niet-trans*personen dat hun bijdrage aan een transvriendelijke wereld niet nuttig is. Niet-trans*bondgenoten zijn echter heel belangrijk voor de veiligheid en het welzijn van trans*personen. En dat hoeft niet moeilijk te zijn, het draait gewoon om respect: respecteer onze voornaamwoorden en gebruik ze ook. Respecteer onze lichamen; vraag niet welke operaties we al dan niet hebben ondergaan of wat er nu eigenlijk in onze broek zit. Respecteer onze privacy ook. Bazuin niet rond wie al dan niet trans* is.   Aan de slag Ben je klaar voor een snuifje meer bondgenootschap? Lach dan eens niet mee met transfobe ‘grapjes’ en - als je je sterk en veilig genoeg voelt - spreek die persoon aan op hun gedrag. Pols bij je baas hoe het zit met genderinclusieve toiletten. Zet je voornaamwoorden in je e-mailsignatuur. Normaliseer transinclusief gedrag. Samen met het bondgenootschap van niet-trans*personen is een transvriendelijke toekomst mogelijk en daar was de T-Day op 19 november met meer dan 260 aanwezigen een mooi bewijs van. De T-day stond dit jaar in teken van welzijn en zelfzorg.   Ben je of is iemand uit je omgeving slachtoffer van seksuele intimidatie of fysiek geweld, en heb je behoefte om erover te praten, dan kan je terecht bij de hulplijn seksueel misbruik op het nummer 1712. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over het thema transgender of heb je nood aan een luisterend oor, dan kan je terecht bij de Holebifoon op het nummer 0800 99 533.

Turkse overheid verbiedt queer filmfestival in Ankara

De Duitse LGBT-filmdagen van Pink Life QueerFest, die met de steun van de ambassade van Duitsland, moesten normaal plaatsvinden op 16 en 17 november. Omdat het filmfestival verboden werd, vond een bijeenkomst plaats op 15 november.
 
Het is niet de eerste keer dat een Turkse overheid een LGBT-evenement verbiedt omdat er een veiligheidsrisico zou zijn. Zo wordt de Pride in Istanboel meestal ook verboden.
 
De organisatie van Pembe Hayat KuirFest kreeg reeds op voorhand vijandelijke berichten op sociale media. "Maar een verbod is een inbreuk tegen de grondwet", stelt de vereniging. "Deze films presenteren als terreurdreiging en provocatie legitimeert mensen en instellingen om ons bestaan als een dreiging te zien en is een excuus voor haatspraak."
 
KuirFest geeft de gouverneur lik op stuk. "Uw taak als gouverneur is niet om marsen en activiteiten te verbieden, maar te verzekeren dat ze veilig kunnen plaatsvinden." 

OUTtv-gezicht Jens Geerts wil voor San Marino naar Songfestival

Jens Geerts is presentator bij OUTtv en brand ambassador. Hij is getrouwd met presentator en radio- en tv-maker Robin Vissenaekens. Jens is een grote fan en kenner van het Eurovisiesongfestival. Omdat er in de afgelopen 62 jaar nooit een liedje is geweest over homoseksuele liefde, waagt Jens zijn kans.
 
De Republiek San Marino zoekt kandidaten via het internet. Geerts plaatse een filmpje online met zijn motivatie. Er is over allerlei zaken gezongen, maar nooit over liefde tussen personen van hetzelfde geslacht. Om bij de tien finalisten te geraken, heeft zijn video 500 likes nodig

Geen toonvoorbeeld van LGBT-rechten

Hoewel homoseksualiteit niet langer strafbaar is in San Marino is  de stadstaat geen toonbeeld van LGBT-vriendelijkheid en gelijke rechten. Het huwelijk is er nog niet opengesteld, personen van hetzelfde geslacht kunnen er niet trouwen. Holebikoppels kunnen geen kinderen adopteren. Transgenders kunnen hun geslachtsaanduiding nog niet aanpassen. Het bestuur verwierp het voorstel om de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) te erkennen. Daarentegen mogen holebi's wel bloed doneren. 

Hoopvol

"Een song over homoseksualiteit kan de wereld veranderen, besluit Jens. "We hebben dit nodig, we hebben meer liefde nodig. Homo zijn is nog steeds strafbaar in meer dan 80 landen" (homoseks is strafbaar in een zeventigtal landen, n.v.d.r.).

VIDEO | OUTtv bekroont K3 voor LGBT-inclusieve song 'Prinsesje en Superman'

Klaasje Meijer, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn van K3 krijgen de prijs voor het liedje 'Prinsesje en Superman'. Dat liedje is erg holebi- en transgenderinclusief, stelt OUTtv
 
De liedjestekst stelt genderrolverwachtingen expliciet in vraag. "Waarom mag een jongen nooit prinsesje; Waarom mag een meisje nooit Superman zijn; Soms houden prinsesjes van prinsesjes; Hier bij ons mag iedereen zijn wie ze zijn." 

Voor volwassenen

"K3 heeft Vlaanderen laten zien waarom openlijk communiceren over thema's zoals 'homoseksualiteit en transseksualiteit zo belangrijk is", stelt OUTtv-gezicht Jens Geerts
 
"Niet zozeer belangrijk voor kinderen, maar voor de volwassenen die kinderen opvoeden. Volwassenen creëren hokjesdenken: een meisje is standaard een prinses en een jongen moet sowieso superman willen zijn. Maar dat hokjesdenken dienen we nu dringend af te leren. Het normaliseren van thema's zoals homo- en transseksualiteit, het bespreekbaar maken en het vertalen naar onze popcultuur is precies wat de OUTtv Media Award wil bereiken. Daar hielp K3 dit jaar al enorm aan mee."

Regenboogjurkje

K3 is uiteraard blij met deze erkenning. De meidengroep ziet ook heel wat jongens in het iconisch regenboogjurkje naar concerten komen. "Als ik later een zoontje zou hebben die graag met een jurkje naar school wil. Waarom zou ik dat niet toelaten? Wij vinden gewoon dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn", aldus Marthe. 
 
K3 tipt Rode Duivel Dries Mertens om volgend jaar de award te winnen. "Hij was dit jaar ook al genomineerd omdat hij het taboe rondom homoseksualiteit in het voetbal wil doorbreken, dus in 2018 is het zijn beurt om de OUTtv Media Award in ontvangst te nemen."
 
Eerdere winnaars van de OUTtv Media Award in Vlaanderen zijn Conchita Wurst (2014), eerste minister Charles Michel (2015) en Mister Gay Belgium 2016 Raf Van Puymbroeck (2016).

Human Rights Watch wil einde conversietherapie in China

Human Rights Watch (HRW) roept de overheden in China op om deze conversietherapieën te doen ophouden. Homoseks is er sinds 1997 niet meer strafbaar en homoseksualiteit is sinds 2001 officieel geen geestesziekte meer. Toch worden vele holebi's en transgenders onderworpen aan behandelingen zoals medicatie en elektroshocks  om ze te 'genezen'. 

Druk

"Het stigma holebi en/of transgender te zijn is groot," zegt Boris Dittrich. De Nederlandse ex-politicus is de specialist voor LGBT-rechten bij HRW. "Chinezen vinden het heel belangrijk om voor nakomelingen te zorgen." 
 
Dittrich vond maar zeventien mensen die wilden getuigen over deze mishandeling.  Naar schatting krijgt tien procent van de holebi's en transgenders met conversietherapie te maken. 

Overheid

De overheid heeft de macht om deze conversietherapieën te doen stoppen, maar onderneemt geen actie ertegen. Ze vormen immers geen bedreiging voor het regime. 
 
Klacht indienen durven de slachtoffers niet, uit vrees geout te worden. "Pas als de overheid deze situatie aanpakt, zal decriminalisering van homoseks ook in de feiten realiteit worden", zegt LGBT-directeur bij HRW Graeme Reid

Biseksuele rapper Lil Peep overleden op 21-jarige leeftijd

 
Gustav Åhr, beter bekend als Lil Peep, is om het leven gekomen. Hij was amper 21. In augustus deed de rapper zijn coming-out op Twitter en Instagram. In zijn nummers had hij het vaak over zijn depressie en drugsgebruik.  Volgens een bron die The Guardian aanhaalt zou de Amerikaans-Zweedse rapper overleden zijn aan een overdosis. Kenners uit de muziekwereld omschreven hem als 'de toekomst van de emomuziek'.

Acteur Daniel Franzese getuigt over pesten op de set

De Amerikaanse acteur Daniel Franzese getuigde op Facebook hoe hij gepest en lastiggevallen werd door actrice Bijou Philips op de set van de film 'Bully' in 2001. Hij werd door de actrice uitgelachen om zijn gewicht en zijn homoseksualiteit en ze sloeg hem zelfs op de achterkant van zijn hoofd. Philips heeft intussen verklaard zich het incident niet herinneren maar ze excuseerde zich wel. Ze had toen, naar eigen zeggen, een slecht karakter. Franzese speelde onder andere mee in de film 'Mean Girls' en de LGBT-serie 'Looking'.

Merhaba toont echte verhalen van holebi's met migratieachtergrond

De videoreeks werd gelanceerd ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van Merhaba. “De laatste jaren is er in het publieke debat steeds meer aandacht voor onze thematiek” zegt voorzitter Adel Kassem. “Helaas is de berichtgeving vaak negatief en polariserend, waardoor de illusie ontstaat dat de holebinegativiteit onder mensen met migratieachtergrond totaal is, en holebi-jongeren moeten kiezen tussen zichzelf en hun familie.”   Dialoog “Vroeger was voor veel jongeren de drempel of de angst om te praten over hun homoseksualiteit zeer hoog. Vandaag merken we dat heel wat jongeren wél de dialoog met hun ouders durven aangaan", stelt Kassem. Die dialoog is geen eenmalige gebeurtenis met een zwart-wit uitkomst, maar een langdurig proces van geven en nemen. "We zien dat er na de coming-out vaak een moeilijke periode volgt maar dat er na een tijdje is wel terug toenadering is tussen holebi-jongeren en hun ouders", zegt Klaartje Van Kerckem.   Respect De eerste video in de reeks toont Deniz, een vrouw van Turkse origine, die vertelt dat ze trots is op wie ze is maar uit respect voor haar ouders liever anoniem blijft. "Met deze video's tonen we aan dat een coming-out  niet betekent dat je verstoten wordt door je familie", zegt Van Kerckem. "Je kunt als holebi-jongere met een migratieachtergrond gerust jezelf zijn zonder dat je je familie kwijtraakt." Een bemoedigende boodschap voor zowel jongeren als hun ouders.   Toch zien we niet Deniz maar een actrice in de video, staat dit niet haaks op de boodschap die de video wil brengen? Van Kerckem nuanceert dit. "Deniz staat positief in het leven. Ze is lesbisch en kan zichzelf zijn bij haar ouders. Uit respect voor haar ouders blijft ze liever uit de media."    Rolmodel

"Met de video’s wilden een genuanceerd beeld schetsen van het evenwicht waar ouders en kinderen naar zoeken, en rolmodellen verschaffen waaraan mensen zich kunnen optrekken. We hopen dat de getuigenissen een bron van hoop en steun zijn voor jongeren en gezinnen die dat evenwicht nog niet hebben gevonden", besluit Kassem.

VIDEO | Eerste trailer 'The Assassination of Gianni Versace'

In januari zendt de Amerikaanse zender FX de docureeks 'American Crime Story Season 2: The Assassination of Gianni Versace' uit. De openlijk homoseksuele odeontwerper Gianni Versace werd in 1997 vermoord door Andrew Cunanan. Er zijn rollen voor onder andere Ricky Martin, Darren Criss, Penélope Cruz en Tom Hanks weggelegd. De trailer is net uit. 

Pentagon betaalt transitie actieve soldaat terug

Hoewel de Republikeinse president Donald Trump geen transgenders bij de strijdkrachten wilt, betaalt het Pentagon de transitie van een soldaat in actieve dienst terug. Een woordvoerster verklaarde dat hiervoor geen expertise is in de militaire ziekenhuizen en dat de bedrijfsarts de ingreep nodig achtte. 

Vlaamse politici veroordelen 'Homo's zijn afval'-uitspraak

Mustafa Ramid zei “niet teveel aandacht te willen besteden” aan homoseksualiteit en door homo’s “afval” te noemen. Hij zei dit toen hem werd gevraagd naar een nieuwe VN-richtlijn. Die wil dat zijn land een wet schrapt die gevangenisstraffen voorziet voor seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. “Schandelijke en wereldvreemde uitspraken”, benadrukt Ann Brusseel. “Dit mag niet zomaar passeren. We moeten dit thema op tafel leggen bij elke gelegenheid die we hebben.”    Vogelvrij Het is trouwens niet de eerste keer dat Ramid in opspraak komt. In 2015 nog stelde hij holebi’s botweg voor om “van geslacht te veranderen” om niet met de wet overhoop te liggen.    Geert Bourgeouis benadrukte dat het gedrag van de Marokkaanse minister onaanvaardbaar is en bijdraagt  tot een klimaat van onverdraagzaamheid en geweld tegen holebi’s.   “Anders zijn, je anders gedragen of anders denken dan wat als de norm geldt, betekent in veel Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten dat je een ernstig risico neemt. Ik ontvang bijvoorbeeld soortgelijke alarmsignalen van atheïsten in streng-religieuze landen. Zelfs in de zeldzame gevallen dat ze in theorie wettelijke bescherming genieten, worden holebi’s en andersdenkenden in de praktijk vaak vogelvrij verklaard, ondanks hun zogezegde grondwettelijke rechten", zegt Brusseel nog.   Kanarie in koolmijn Marokko is een belangrijke partner van België en Vlaanderen op het vlak van handel, havens en mensenrechten. Deze samenwerking komt nu door de uitspraken van Ramid in diskrediet door.   Wat betreft de samenwerkingsverbanden die momenteel lopen tussen Vlaanderen en Marokko op vlak van cultuur pleit Brusseel voor een sterk signaal vanuit die sector: “De banden zomaar verbreken is geen goede optie, maar toch verwacht ik stellingname van beide partijen in die samenwerking. De culturele wereld is vaak de kanarie in de koolmijn als het op mensenrechten aankomt. Ik zal erop toezien dat de sector hiervoor op de steun van de Vlaamse regering kan blijven rekenen."  

RECENSIE | Ga(y)me, set en match in 'Battle of the Sexes'

Bobby Riggs, een zelf verklaarde mannelijke chauvinist, vond de strijd voor gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen in het tennis maar niets. Daarom organiseerde hij battles of the sexes. Eerst tenniste hij tegen de toen 30-jarige Margaret Court, erna tegen Billie Jean King
 
Court was en is een traditionele dame die houdt van traditionele, christelijke waarden. Ze is tegenwoordig een dominee en sprak zich uit tegen het homohuwelijk in Australië. Billy Jean King was en is een feministe.
 
De strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw, daar is het verhaal van de film 'Battle of the Sexes' rond opgebouwd. Emma Stone speelt Billie Jean King, Steve Carell Bobby Riggs en Jessica McNamee Margaret Court. 

Ontdekking

Tijdens de film volg je hoe King haar seksuele identiteit ontdekt en dat is wat de film bijzonder interessant maakt. Ze valt voor de de charmes van Marilyn Barnett, gespeeld door Andrea Riseborough
 
De film gaat weliswaar vrij om met de tijdlijn. King en Barnett leerden elkaar in echt eerder al kennen. De romance eindigt ook niet in een sprookje. De twee gaan uiteen en er volgt een echtscheidingsproces avant la lettre. King deed haar coming-out als lesbienne in 1981. Ze verloor sponsordeals en uit financiële overweging moest twee jaar langer tennissen. 

Lesbiennes in beeld

Toch is 'Battle of the Sexes' een voorbeeld hoe lesbische en biseksuele relaties in beeld kunnen komen. De relatie is geen subplot. De kijker krijgt de twijfel, de angst maar en het genot te zien die gepaard gaan met het ontdekken anders dan de anderen te zijn.  
 
Hoe vaak krijgen we zo expliciet en activistische lesbiennes in op het witte doek te zien? Zelden, heel zelden.
 
'Battle of the Sexes' combineert tennisgeschiedenis met sociale gerechtigheid en een volwassen kijk op een coming-of-ageverhaal. 
 
Het thema, de acteerprestaties en de retro manier van filmen maken van de film een heuse aanrader voordat de kaskrakers van de kerstperiode de bioscoopzalen overspoelen. 

Belgische katholieke identiteitskaart inclusief naar holebigezinnen toe

Met deze katholieke identiteitskaart wilt de rooms-katholieke bisschoppenconferentie in België de christelijke identiteit verstevigen. Kerknet vergelijkt het met een vaccinatiekaart. Belangrijke stappen in het christelijk leven worden erop vermeld: doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk.

Ouderlijk gezag

Bij het luik over doopsel staat duidelijk dat beide ouders moeten instemmen. Ouders, en niet 'mama' en 'papa'. Letterlijk staat er: 'persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen'.
 
Een bewuste keuze, zegt monseigneur Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie. "Wij volgen de redenering van paus Franciscus dat ieder kind gedoopt mag worden als de natuurlijke ouders of zij de het ouderlijk gezag uitoefenen ervoor kiezen het christelijk op te voeden, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd, gescheiden, of homoseksueel. Daarmee spreken we geen oordeel uit. We stemmen ons af op de evolutie in de samenleving."

Australië zegt "ja" tegen openstelling huwelijk

De stemming gebeurde per brief, 12,7 miljoen mensen, meer dan driekwart van de stemgerechtigde Australiërs, brachten hun stem uit. 

Kerstmis

Ondanks de historische overwinning is de uitkomst van de stemming is niet bindend. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen nog niet meteen trouwen. Ze moeten wachten tot de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht goedgekeurd wordt in het parlement. 
 
De Australische regering had van tevoren al toegezegd een wetsvoorstel voor invoering van het homohuwelijk naar het parlement te sturen als kiezers hun steun zouden uitspreken. In een toespraak liet de Australische premier Malcolm Turnbull al weten dat de regering nog voor Kerstmis de wet door het parlement wil krijgen.
 
"We moeten de stem van het volk respecteren. We hebben hen om hun mening gevraagd en ze hebben het ons gegeven. Het resultaat is ondubbelzinnig, het is overweldigend. Ze stemden voor eerlijkheid, voor toewijding en ja, voor liefde", aldus de eerste minister.

Bitse strijd

Er wordt verwacht dat het wetsvoorstel zonder veel tegenkanting zal goedgekeurd worden. De vele tegenstanders in het parlement hadden op voorhand al laten weten dat ze het resultaat van de stemming zouden respecteren. Toch vrezen analisten dat er een prijs zal moeten betaald worden. De ethisch conservatieve politici die de openstelling van het huwelijk niet lusten zullen wellicht allerlei uitzonderingen willen. Zou zouden ambtenaren en geestelijken de toelating kunnen krijgen om te weigeren om koppels van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. 
 
In de loop van de stemming, die over verschillende maanden liep, werd het land verscheurd door de soms bitse strijd tussen de ja-stemmers en de neen-stemmers. Bekende Australiërs zoals Kylie Minogue en Hugh Jackman schaarden zich achter de ja-stemmers. Uiteindelijk werd in amper 17 van de 150 kiesdistricten tegen de openstelling van het huwelijk gestemd. 
 
Als de wet goedgekeurd wordt, zal Australië het 25e land ter wereld worden waar personen van hetzelfde geslacht mogen huwen. Sowieso zal de overwinning van het ja-kamp de komende dagen goed gevierd worden Down Under .
 
 

Çavaria deelt expertise over LGBT-asielzoekers met Europese activisten

De workshop startte met een presentatie over de omstandigheden van opvang van asielzoekers in België en in het Verenigd Koninkrijk. Nadien volgde een interview met Lucy, een lesbische vrouw die uit Tanzania naar België was gevlucht. Doordat Lucy’s asielaanvraag ondertussen werd goedgekeurd, was ze de geschikte persoon om hierover te getuigen.

Werkpunten

"Lucy gaf enkele belangrijke verwachtingen van hoe het beter kan aan", vertelt Fourat Ben Chikha van çavaria. "Zo is het belangrijk dat mensen per taal gegroepeerd worden, bijvoorbeeld door mensen die degelijk Engels kunnen bij elkaar te plaatsen. Lucy werd ondergebracht in een containerleefruimte waar alleen vrouwen in leefden, maar waar mannen wel ongevraagd binnen liepen. Daardoor voelde ze zij niet altijd veilig.”
 
Daarnaast waren de sanitaire voorzieningen waren te ver afgelegen. Sommige bewoners deden hun gevoeg dicht bij de container, wat voor problemen met de hygiëne zorgde.
 
Lucy gaf ook aan dat er te weinig informatie is. "Als hoogopgeleide, geletterde vrouw kon Lucy haar plan trekken, maar zelfs voor haar was het soms moeilijk", zegt Ben Chikha. "Anderen lopen verloren in het kluwen van de procedures." Een betere kennis van het Engels bij sommige medewerkers, zou ook een verbetering zijn.

Bijstand

Psychologische begeleiding heeft ook een belangrijke rol in de asielprocedure. Enerzijds om het trauma van de vlucht te verwerken, anderzijds als mentale steun tijdens de procedure.
 
Lucy had veel moeite de betrokken ambtenaar - de protection officer - te overtuigen dat het perfect mogelijk is om praktiserend christen en lesbisch te zijn. Het feit dat ze als LGBT-persoon iemand moest overtuigen van haar geaardheid, viel haar moeilijk.  
 
Ben Chikha onderstreept ook het belang van de inzet van Lucy voor Safe Havens, nu ze de asielprocedure heeft doorlopen. Safe Havens is een project die de medewerkers van asielcentra opleidt om sensitiever te leren worden voor de noden van holebi's en transgenders. Het project is gefinancierd door Fedasil.

Communicatie

Na deze getuigenis werden de deelnemers van de workshop aan het werk gezet. Uit hun besprekingen kwamen nuttige werkpunten. "Er zijn open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers", legt Kenneth Mills van çavaria uit. "Probleem is dat open centra vaak afgelegen liggen en er niet altijd openbaar vervoer in de buurt is. In dat opzicht worden de open centra min of meer gesloten centra."
 
"Om de situatie van holebi's en transgenders te helpen, zouden er meer uitwisselingen moeten zijn tussen de organisaties die de belangen van LGBT-asielzoekers behartigen en de overheidsinstellingen", stelt Mills vast. "In veel landen is er geen samenwerking. Enerzijds weten de opvangcentra niet dat er verenigingen bestaan die de belangen van LGBT-asielzoekers behartigen. Anderzijds weten de verenigingen niet goed hoe de opvangcentra te werk gaan. Safe Havens is in Vlaanderen hier een uitzondering op."
 
Op individueel niveau is communicatie ook soms moeilijk. Weet de tolk wel hoe termen met betrekking tot homoseksualiteit te vertalen? Of vertaalt die tolk uit homofobie met opzet verkeerd?

Fort Europa

Ben Chikha merk ook op dat ‘de muren van Fort Europa verschuiven’. Afspraken met bijvoorbeeld Libië doen de grens verschuiven. Zo wordt het praktisch onmogelijk om bijvoorbeeld uit Afrika een asielaanvraag in te dienen in een Europees land."
 
Vaak loopt het ook stroef tussen overheidsinstellingen onderling. Wanneer een asielzoeker van een federaal opvangcentrum naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) wordt gebracht, kan er informatie over die persoon verloren gaan. In België wordt zo'n LOI-huisvesting georganiseerd door het OCMW.
 
De opvang is ook verschillend. Soms worden asielzoekers in grote centra bijeengezet. Voor de een is het handig om in de massa op te gaan, maar meer mensen kunnen ook voor meer problemen zorgen.
 
"Asielzoekers moeten geluk hebben met hun opvang. Het gebeurt dat ze bij landgenoten worden gezet, waardoor ze de dezelfde spanningen ervaren als in hun land van herkomst."

Opvolging

Tenslotte pleit Ben Chikha ervoor om ook voor zij die de asielprocedure hebben afgerond, opvolging te voorzien. "Ze komen vaak in armoede terecht omdat ze geen werk vinden. Maar voor die intersectionaliteit is er nog weinig aandacht."
 
Intersectionaliteit is de notie dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit, financiële middelen, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden…

Mister Gay Belgium 2017 Jaimie Deblieck blikt terug op het voorbije half jaar

Welk event of welke ontmoeting heeft de grootste indruk op je nagelaten?   We zijn ondertussen een half jaar na mijn overwinning en er zijn al heel wat mooie momenten en evenementen op mijn pad gekomen als Mister Gay Belgium (MGB). Twee gebeurtenissen zijn me enorm bijgebleven, mijn deelname aan Mister Gay Europe 2017 in Stockholm. Hier leerde ik veel bij over de rechten/wetten en campagnes van andere Europese landen.   Ook de Antwerp Pride in augustus was voor mij een onvergetelijke ervaring. Toen mocht ik mijn campagne voorstellen aan meer dan 10.000 personen op de Grote Markt van Antwerpen. Ongelofelijk!    Welke stappen heb je nog gezet rond de acceptatie van holebi’s en transgenders op de werkvloer?   Er zijn al verschillende stappen gezet die ik voor ogen had als ik ooit de titel van MGB zou binnen halen. Deze zomer begon de ‘We Can Make It Work’ campagne. De campagne bestond uit een video waarin ik mijn negatieve ervaringen op het werk meegaf. Daarnaast ben ik op scholen langsgeweest om workshops omtrent LGBTIQ+ te geven en mijn persoonlijke ervaringen op het werk te bespreken. Tijdens die workshops waren de reacties gemengd, waardoor er tussen de leerlingen een dialoog ontstond, die ik in goede banen probeerde te leiden.   Ik ben ook op het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters geweest. Daar heb ik een heel goed gesprek gehad over de huidige situatie van LGBT-ers op het werk en over hoe hij als Vlaams minister zich hiervoor inzet. Naar de toekomst toe komt er ook een charter die bedrijven kunnen onderteken. Door dat charter te ondertekenen verklaart het bedrijf dat holebi’s en transgenders meer dan welkom zijn bij hen. Dit is nog maar een begin; in de komende maanden volgen er nog acties.   Hoe lukt het om je misterjaar te combineren met je studies en je sociaal leven?   Ik heb tot nu toe nog geen seconde spijt gehad van mijn deelname aan Mister Gay Belgium. Het is zelf nog beter dan ik mij had kunnen inbeelden. De kansen en mogelijkheden die ik tot nu toe al heb gekregen op mijn jonge leeftijd zijn fenomenaal.   Als finalist werd er ons al uitgebreid meegegeven dat de Mister een vrij drukke agenda heeft. Ik kon mij wel inbeelden dat het intens ging zijn- en dat is het ook- maar de organisatie van MGB doet er alles aan om een mooie balans te vinden tussen de verkiezing en mijn sociaal leven.    De inschrijvingsperiode voor MGB2018 is bezig. Je bent zelf betrokken bij de gesprekken. Hoe voelt dat?   De inschrijvingen lopen vlot binnen. Er zijn al heel wat kandidaten op kennismakingsgesprek geweest en enkele persoonlijke verhalen hebben mij een krop in mijn keel bezorgd. Ik ben ook blij dat ik betrokken ben bij die eerste gesprekken. Zo heb ik al een zicht over de kandidaten en kan ik op het daaropvolgende castingweekend in januari zien wie er al wat gegroeid is en iets gedaan heeft met de feedback die ze van de organisatie kregen. Met wat ik tot nu toe heb gezien, belooft het ook deze editie weer een sterke lichting te worden.   Welke kwaliteit moet je opvolger zeker hebben?   Wij willen zeker niet de mooiste homoman van het land vinden, want daar draait de MGB verkiezing niet enkel om. Het moet iemand zijn die het ziet zitten om zich volop te smijten voor een onvergetelijk avontuur. Een mondige man die zich met hart en ziel wilt inzetten om de problematiek in de LGBT-community aan te pakken. En niet onbelangrijk: iemand die zijn taak als Mister met evenveel passie en liefde uitvoert als mijn voorgangers Willem, Tom, Skelte, Raf en natuurlijk ikzelf.    Voor wie nog twijfelt, hoe trek je hem over de streep om zich toch in te schrijven?   Ik denk dat ikzelf een perfect voorbeeld ben van een twijfelaar. In het begin stond ik heel negatief tegenover dit soort van verkiezingen. Die hebben jammer genoeg nogal een negatieve reputatie. Dat weerhield mij ook om deel te nemen aan Mister Gay Belgium 2017. Daarnaast was ik ook gewoon te onzeker. Tot een vriend van mij mij pushte om een jaar later toch deel te nemen en daar heb ik nu absoluut geen spijt van.   Door deel te nemen ben ik veel zelf zekerder geworden en is mijn blik over de Mister Gay Belgium verkiezing helemaal veranderd, op de positieve manier natuurlijk! Als kandidaat Mister Gay Belgium kom je terecht in heel warme omgeving van professionals die altijd voor je klaar staan en ontmoet je een pak nieuwe vrienden. Ik zou eigenlijk het woord vrienden niet mogen gebruiken, want ze zijn voor mij familie geworden. Dus als jij je geroepen voelt om net al mij een onvergetelijk avontuur te beleven en je te omringen door een hele warme en hechte groep, kun je je inschrijven voor Mister Gay Belgium 2018 via www.mrgaybelgium.be.  

George Takei beschuldigd van aanranding

'Star Trek'-coryfee George Takei wordt door voormalig acteur en model Scott R. Brunton beschuldigd van aanranding. De feiten dateren uit 1981, Brunton was toen een ober in Los Angeles. Takei zou hem thuis hebben uitgenodigd en zich daar hebben opgedrongen aan de twintiger. Takei ontkent alles. Hij zegt zich noch de man, noch de feiten te herinneren. "Dit is niet wie ik ben", liet hij op Facebook weten. 

Pagina's